Archeologinių tyrimų paslaugos

Žvalgomieji tyrimai

Žvalgomieji tyrimai, kai planuojamo projekto teritorija anksčiau dar nebuvo tirta ir patenka į archeologinio paveldo aplinką.

Žvalgymai

Žvalgymai atliekami, kai vykdomi žemės kasimo darbai, klojamos paviršiaus dangos, vykdomi kiti tvarkybos ar statybos darbai kultūrinio paveldo objektų aplinkoje, prieš tai neaptikus archeologinio sluoksnio, tačiau turint pavienių radinių.

Detalieji tyrimai

Detalieji tyrimai būtini, kai ankstesnių archeologinių tyrimų metu buvo aptiktas vertingas archeologinis kultūrinis sluoksnis, ir jam reikalingas pilnas ištyrimas.

Archeologinio projekto procesai

Esant archeologinių tyrimų poreikiui, už pačių tyrimų slypi kur kas daugiau procesų. UAB „Statybų Archeologija“ komandos tikslas klientui suteikti pačias profesionaliausias paslaugas, neeikvojant kliento projekto laiko. Todėl mes skiriame ypatingai didelį dėmesį pasiruošimui, t.y. archeologinio projekto planavimui.

Pirmiausia mūsų specialistai koncentruojasi į poreikio analizę bei rizikų įvertinimą. Ilgametė patirtis mus išmokė tinkamai ir laiku suvaldyti galimas kliento projekto rizikas. Įvertinus rizikas, pagal galiojančius paveldo tvarkybos reglamentus sudaromas tyrimų planas. Suderinus su klientu, galima pateikti tyrimų projektą Mokslinei archeologijos komisijai. Ir tik gavus komisijos pastabas gali būti išduodamas leidimas atlikti archeologinius tyrimus.

Gavus leidimą suderiname archeologinio projekto vykdymo laiką. Atlikus tyrimus ir įvertinus aptiktus archeologinius radinius, struktūras ir sluoksnius, paruošiama pažyma apie atliktus archeologinius tyrimus su tolimesnėmis paveldosauginėmis rekomendacijomis.

Archeologiniai žvalgymai

Archeologiniai žvalgymai – tai nedidelės apimties archeologiniai tyrimai, kurie skirti surinkti duomenis apie archeologinio paveldo objektus jų išsamiai netiriant. Šiems tyrimams atlikti nėra kasami šurfai ar perkasos.

Tokie žvalgymai vykdomi:

mechanizuotai kasant gruntą ir stebint ar neatsidengia archeologinis sluoksnis ar pavieniai radiniai;

žemės paviršiuje visualiai ieškant esančių archeologinių struktūrų ir radinių ;

metalo ieškikliu ieškant žemės paviršiuje bei giliau esančių radinių.

Archeologiniai žvalgymai gali būti reikalingi, kai:

atliekami žemės kasimo darbai, kietų dangų įrengimo, remonto darbai, tiesiant inžinerinius tinklus ir gruntas judinamas iki 50 cm gylyje arba kasant iki esamų inžinerinių tinklų gylio;

vykdomi XIX – XX a. statinių pamatų atkasimo darbai.

Jei archeologinių žvalgymų metu aptinkamas archeologinis sluoksnis, toliau tęsti darbų negalima, toliau turi būti atlikti archeologiniai žvalgomieji arba detalieji tyrimai.

Archeologiniai žvalgomieji tyrimai

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai – tai nedidelės apimties ardomieji archeologiniai tyrimai, kurie atliekami kasant nustatyto dydžio perkasas šurfus. Šiais tyrimais siekiama surinkti pirminę informaciją apie tiriamo ploto išlikusį archeologinį sluoksnį.

Šių tyrimų tikslas:

aptikti naujus archeologinio paveldo objektus bei juos lokalizuoti;

nustatyti kultūrinio sluoksnio ar archeologinio paveldo objektų išlikimo laipsnį;

nustatyti archeologinio pobūdžio vertingąsias savybes;

nustatyti chronologiją;

nustatyti kultūrinio sluoksnio storį bei jo paplitimo ribas;

apibrėžti archeologinių objektų teritorijų ar apsaugos zonų ribas.

Archeologiniai žvalgomieji tyrimai įprastai atliekami, kai:

planuojama vykdyti statybos ar didelių plotų žemės kasimo darbus dar netirtose teritorijose, kur nėra jokių duomenų apie archeologinius objektus;

įgyvendinant projektą atliekami tvarkybos ar statybos darbai ir aptinkamos archeologinio pobūdžio vertingosios savybės;

planuojami projektai jau žinomose archeologinėse vietose, kuriose anksčiau buvo vykdyti archeologiniai tyrimai ir reikia patikslinti archeologinio paveldo objektų būklę.

 

Detalieji archeologiniai tyrimai

Detalieji archeologiniai tyrimai – tai plačios apimties ardomieji archeologiniai darbai, kurių tikslas ištirti ir surinkti išsamią informaciją apie tiriamus objektus. Įprastai šie tyrimai vykdomi kasant perkasas ir fiksuojant išsamius radinių bei sluoksnių duomenis. Dažniausiai detaliųjų tyrimų metu tiriamas visas planuojamų grunto judinimo darbų plotas.

Detalieji archeologiniai tyrimai reikalingi, kai:

archeologinių žvalgymų ar archeologinių žvalgomųjų tyrimų metu buvo aptiktas vertingas archeologinis sluoksnis;

planuojamo projekto teritorijoje yra didelė tikimybė aptikti archeologino paveldo objektus.

Tai paskutinis ir išsamiausias archeologinių tyrimų etapas, po kurio daugiau kitų archeologinių tyrimų, ištirtoje vietoje, nebereikia.

Ar jūsų planuojamo projekto teritorija patenka į kultūros paveldo apsaugos zoną?


Ar vykdomų darbų metu buvo aptiktos archeologinio pobūdžio vertingosios savybės?


Susiekite ir mes padėsime išspręsti jūsų projektui kilusių rizikų bei archeologinių reikalavimų klausimus.