UAB „Statybų Archeologija“

Image

Mes, UAB “Statybų Archeologija” – ilgametę patirtį sukaupusi atestuotų archeologijos ekspertų grupė, kuri archeologinių tyrimų paslaugas teikia jau nuo 2011 metų. Savo profesionalią patirtį sukaupėme dirbdami ne tik Lietuvoje, bet ir dirbdami su tarptautiniais projektais.

Per daugiau nei 10 metų, dirbdami archeologinių tyrimų rinkoje patyrėme:

ką reiškia nesuvaldyti klientų projektai

pro pirštus į tyrimų rizikas žvelgiantys statybos vadovai

kaip griežtai į viską žiūri Kultūros Paveldo Departamento specialistai

vėlavimas pradėti statybas dėl archeologijos, susiveda į vėluojantį jūsų projektą bei išaugusius kaštus

Savo sukaupta darbine patirtimi pasinaudojame taip, kad archeologinių tyrimų paslaugų rinkoje galėtume būti efektyviausia bei geriausiai savo partnerius suprantanti komanda. Į archeologinius tyrimus mes nežiūrime kaip į vienkartinį produkto pardavimą - daugumai mūsų partnerių tai yra nuolat teikiamos paslaugos bei konsultacijos.

Archeologų komanda

Image

Įmonėje dirba 8 atestuoti archeologijos specialistai, įgiję nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ir ardomųjų tyrimų specializaciją. Daugiau nei 10 metų patirtį turinti archeologų komanda supranta archeologinių tyrimų įtaką kliento projekto eigai, geba susiderinti darbų etapų eigą su užsakovo komanda, saugo kliento projekto terminus.

Image

Mūsų komandoje dirba ne tik atestuoti archeologai, bet ir 2 nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertai, turintys paveldosaugos (specialiosios) ekpertizės specializaciją. Jų atliekamos ekspertizės leidžia anksti įžvelgti rizikas klientų projektuose bei laiku jas suvaldyti.

Image

Archeologijos ekspertų komandoje dirba 2 istorijos daktarai, kurie užtikrina mūsų komandos aukštą mokslinę kompetenciją. Šių istorijos specialistų dėka, savo klientui galime užtikrinti sklandų visų reikalingų dokumentų parengimą, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu.

Image

Archeologiniai darbai neįmanomi ir be kitų mūsų komandos specialistų: kasinėjimų technikai greitai ir kokybiškai paruošia tiriamus plotus fiksacijai bei paskirsto darbus pagalbiniams darbininkams. Mūsų komanda žino, kurie procesai daugiausiai “suvalgo” vykdomo projekto laiko, todėl subordinuojame procesus į apribojimą, taip apsaugodami kliento viso projekto laiko buferį.

Įsimintiniausi UAB „Statybų Archeologija“ komandos projektai

Radiniais gausūs tyrinėjimai Varnių kapinyne

Kelis mėnesius 2021m. trukę archeologiniai tyrimai Varniuose nustebino atidengtu XV – XVIII a. kapinynu. Nors kapai nebuvo turtingi, tačiau juose radome įvairių žalvarinių papuošalų, įrankių bei auksinį žiedą.


Žemaičių vyskupsytės muziejaus pastatuose taip pat aptikome radinių. Čia atrastos kriptos bei ankstesnių pastatų pamatai, kurie spėjama galėjo priklausyti ir pirmąjai Varnių katedrai.


Per rekonstrukcijos darbus, po šimtmečius skaičiuojančios kunigų seminarijos grindimis, aptikome senovinius apie 200 – 250 metų amžiaus butelius su alkoholiu. Tai seniausias toks Lietuvoje žinomas alkoholio radinys.


Bastionų namai

2023 m. vasarą apie 5 ha plote tarp Dangės ir Gluosnių gatvės, į šiaurės rytus nuo Klaipėdos miesto bastioninių įtvirtinimų komplekso ravelino vandens griovio ir buvusio malūno Gluosnių skersgatvyje, buvo planuojamos daugiabučių kvartalo „Bastionų namai“ statybos. Šioje vietovėje archeologiniai tyrimai privalomi.


Malūno kalvoje mūsų archeologai rado per 70 įvairių monetų nuo XV a. iki sovietinių laikų. Tarp jų buvo XVI-XVII a. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, XVII-XIX a. Prūsijos karalystės, XVII-XVIII a. lenkiškos, XIX-XX a. vokiškos, tarpukario lietuviškos, skandinaviškos ir kitos monetos. Taip pat aptikta XIX-XX a. carinės Rusijos, žydiškų, lietuviškų švininių plombų, naudotų gabenant prekes.


Tačiau didžiausias aptiktas lobis - tai XVI a. pabaigos Poznanėje (Lenkija) kaldintas Zigmanto Vazos ternaras (trys denarai). Nors iš pirmo įspūdžio atrdodo, kad ši moneta labai kukli, mūsų šalyje ji rasta pirmą kartą ir gali būti verta iki kelių tūkstančių eurų.


Archeologinių tyrimų metu buvo surinkta apie 5 tūkst. daugiausiai XVII-XVIII a. ypačiųjų radinių: sveikų krosnių koklių balta arba juoda glazūra, fajansinių indų iš Pomeranijos (Vokietija) regiono ir Delfto miesto (Olandija), prūsiškų, olandiškų, angliškų baltojo molio (kaolino) pypkių dalių, akmens masės bokalų ir kt. indų fragmentų. Ypatingai daug buvo rasta XIX a. pab. - XX a. pirmosios pusės indų likučių: įvairiausių firmų porceliano, fajanso šukių su įmanstriais dekoro elementais.


Šie įdomiausi ir gana reti radiniai bei didžiuliai jų kiekiai buvo aptikti už formaliojo senamiesčio ribų. Tai parodo, kad gyvenimas virė ir aplink senąją Klaipėdą.


Klaipėdos muzikinio teatro tyrimai

2018 m. rudenį kartu su Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato rekonstrukcija pradėjome ir archeologinius tyrimus, kurių metu buvo numatyta išžvalgyti 1413 kv. m plotą.


Pietinėje nugriauto priestato dalyje buvo atidengtos dviejų XX a. pr. pastatų pamatų, kurie sugriauti dar 1944m., liekanos. Gavome Kultūros paveldo departamento Pirmosios vertinimo tarybos leidimą demontuoti šiuos pamatus ir toliau vykdyti detaliuosius archeologinius tyrimus. Jų metu nuo 1,4-1,6 iki 2,5 m gylyje aptikome XIX a. kultūrinį sluoksnį bei užfiksavome tris XVIII a. pab. - XIX a. infrastruktūrai priskirtinus statybos etapus.


Čia aptikome XVIII a. pab. - XIX a. pradžioje sukaltus masyvius, tašytus, keturkampio skerspjūvio polius, tarp kurių vietomis buvo sudėtos vertikalios galbūt pusrūsio lentos, tačiau jokių grindų pėdsakų neradome. Tai buvo seniausias radinys šioje vietoje. Spėjama, kad tai masyvaus fachverkinio sandėlio karkaso elementai arba jie yra susiję su buvusios XVIII a. antros pusės krantinės įtvirtinimais.


Šių tyrimų metu buvo aptiktas bei lokalizuotas XVII-XVIII a. Tilto ravelino gynybinis griovys, kuris buvo atvaizduotas 1703 m. Klaipėdos plane. Ravelino gynybinis griovys bei pylimai tiesiogiai įtakojo vėlesnį gatvių tinklą, kvartalus bei užstatymą.


1703 m. planas yra gana tikslus, o tuo tarpu vėlesni XVIII a. istoriniai planai negali būti tiksliai susieti su dabartiniu Klaipėdos planu. Nepaisant to, šios XIX - XX a. pirmos pusės Danės gatvės dislokacija pilnai atkartoja 1703 m. plane atvaizduoto ravelino kontūrus, t. y. gatvė parodo buvusio gynybinio griovio vietą.


Tyrimai senajame Junkerių kvartale

Planuojamo viešbučio teritorijoje, tarp Tomo, Didžiosios Vandens ir Mėsininkų gatvių esančiuose sklypuose, 2017 m. buvo ketinama ištyrinėti apie 1700 kv. m plotą. Vykdomų tyrimų metu aptikome itin retų ir Klaipėdos miestui neįprastų radinių. Tai du iš akmenų sumūryti šuliniai, kurie labiau būdingi kaimiškoms vietovėms.


 

Šių tyrinėjimų metu aptikta ir daugiau įdomių radinių: XIX a. beveik sveikas spalvotas bokalas, puošnios XVIII a. žirklės žvakių dagčiams kirpti, sveiki puodai, lėkščių duženos su datomis 1768, 1770 ir 1786, odos likučių bei batų.


 

Be šių radinių, buvo atkastas Dagnės upės vagos krantas. Tai leidžia manyti, kad namai, stovintys tarp Mėsininkų ir Pasiuntinių gatvių, pastatyti ant senosios upės vagos.


 

Tyrimai Pranciškonų gimnazijos aikštyne

2022 - ųjų metų vasarą, Kretingoje vykstant Pranciškonų gimnazijos renovacijai, atlikome žvalgomuosius tyrimus buvusiame Pranciškonų vienuolyno sode, kuris priklauso miesto istorijos paveldo teritorijai. Vėliau tyrimus pradėjome ir aplink istorinį, XVII a. pradžioje pastatytą Pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios kompleksą bei XX a. pradžioje iškilusios Pranciškonų gimnazijos mūrus.


Pastarojoje teritorijoje, vedant elektros kabelius, aptikta maždaug XVI – XVII a. sagtis ir kaltinė vinis, XIX a. sidabrinė moneta, koklių, keramikos bei kitų radinių, kurių kolekcija tik pildėsi. Radiniai, bylojantys, kad šioje vietoje galėjo kurtis Kretingos miestas, privedė prie sprendimo atlikti ir detaliuosius šios teritorijos tyrimus. Šių tyrimų metu, šiaurės rytiniame aikštės kampe buvo aptiktas mūro pamato, amžiumi atitinkančio Pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios kompleksui, fragmentas.


Dėl tokio mūsų archeologų radinio iškilo grėsmė projekto eigai. Tačiau rangovas darbų nesustabdė, buvo surasti sprendimai kaip perskirstyti darbus ir juos vykdyti toliau.


Tyrinėjimai Tiškevičių alėjoje

2016m. pabaigoje įrenginėjant Grafų Tiškevičių alėją, mūsų komanda aptiko Palangos dvarvietės pamatus. Šie pamatai atskleidė, kurioje vietoje yra Palangos istorinis centras, nuo kurio ėmė plėstis mietas.


Šioje dvarvietėje aptikta apie 3 – 4 tūkstančiai įvairiausių radinių, kurių amžius svyruoja tarp XVI ir XXa. pirmosios pusės. Tarp šių radinių buvo apie 100 artefaktų. Buvo rasta per 40 įvairių laikotarpių monetų, tai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, suomiški, prūsiški, Livonijos ordino ir lietuviški pinigai. Vienas įdomesnių radinių – Motiejaus Valančiaus blaivybės draugijos žetonas.


Aptikti kokliai liudija, kad šioje vietoje galėjo stovėti gyvenamasis namas. Tačiau išlikusių plytų apdegusios dalys leidžia daryti prielaidą, jog namas sudegė.


Šie mūsų komandos archeologiniai atradimai gali moksliškai paneigti istorinį faktą, kad Palanga XVI amžiuje buvo tik skurdus žvejų kaimelis ir gali būti ypač vertingi perrašant Palangos istoriją.


Tarptautiniai projektai

Jau ne vienerius metus dalyvaujame archeologiniuose projektuose su mūsų partneriais iš Vokietijos. Nuo 2017m. mūsų specialistai semiasi patirties Bavarijos žemės archeologinėse ekspedicijose. Atlikome ypatingai didelių plotų tyrimus Neolitinėse ir Bronzos amžiaus gyvenvietėse, viduramžių vienuolynuose, pilyse bei bažnyčiose.


Mes galime suteikti profesionalią archeologų ekspertų pagalbą jūsų planuojam ar jau vykdomam projektui.


Jei turite klausimų ar norite pasikonsultuoti dėl jūsų projektui reikalingų archeologinių darbų, susisiekite.