Privatumo politika

Privatumo ir slapukų naudojimo politika

UAB "Statybų archeologija" (toliau – „Bendrovė“) vertina ir saugo Jūsų (toliau – „Lankytojas“) privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikiami Bendrovės veikloje bei interneto svetainėje https://statybuarcheologija.lt (toliau - “Svetainė”) taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Tvarkant asmens duomenis vadovaujamasi Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Perskaitykite šią Privatumo politiką ir, jei kils klausimų, susisiekite internetinėje svetainėje pateikdami užklausą arba el. paštu statybuarcheologija@gmail.com. Laikysime, jog visi šios Svetainės lankytojai atidžiai perskaitė šią Politiką ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia Politika ar bet kuria jos dalimi, prašome nesinaudoti mūsų internetine svetaine.

 

1.    Asmens duomenys, kuriuos rankame ir tvarkome

Mes, UAB „Statybų archeologija“, renkame asmens duomenis, kuriuos pateikia lankytojas pildydamas internetinės svetainės užklausos formą: vardas, įmonė, telefono numeris, elektroninis paštas.

Naršant internetinėje svetainėje https://statybuarcheologija.lt/, automatiškai renkame tam tikrą informaciją apie lankytojo įrenginį: naršyklė, IP adresas, laiko juosta, įrenginio slapukai.
Siekiant tobulinti svetainę ir vartotojo patirtį naršant joje, mes naudojame žiniatinklio analizės paslauga „Google Analytics“, kurią teikia „Google“ LLC ir kuri turi slapukus bei kitas stebėjimo technologijas renkančias duomenis. Tai leidžia mums stebėti ir analizuoti žiniatinklio srautą bei vartotojo elgseną. Google renkami asmens duomenys: slapukai ir naudojimosi svetaine duomenys. Dėl papildomos informacijos apsilankykite Google.


2.    Teisiniai pagrindai, kuriais renkami Jūsų asmens duomenys

UAB „Statybų archeologija“ gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Bendrove sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį ar Jūsų kreipimasis į bendrovę atitinkamais klausimais bei apsilankymas Bendrovės Svetainėje. Bendrovės teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Bendrovė tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

 

3.    Slapukai

Slapukas (ang. Cookie) tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Išsaugotas Jūsų įrenginyje, slapukas užtikrina mūsų svetainės funkcionalumą, padeda Jus atpažinti, kai pakartotinai apsilankote mūsų svetainėje.
Daugelis naršyklių išsaugo slapukus, nebent Jūs nepriimsite jų arba pakeisite savo naršyklės nustatymus.
Mūsų Svetainėje gali būti naudojami šie slapukai:

 • Būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui. Be šių slapukų internetinės svetainės veikimas būtų neįmanomas arba dalis esančių funkcijų gali neveikti.
 • Funkciniai slapukai - dėl šių slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso jos veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, lankytojo pasirinkta kalba arba regionas, kuriame jis yra.
 • Analitiniai ir statistikos slapukai – tai slapukai, kurie padeda stebėti lankytojų elgseną internetinėje svetainėje ir kokį turinį jie pasirenka, lankytojų skaičiaus metriką ir kt.
 • Rinkodaros slapukai – jie naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių tam, kad būtų galima pateikti jiems pritaikytus reklaminius skelbimus. Jie taip pat riboja rodomų reklamų skaičių ir padeda įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą. Tai dažniausiai trečiųjų šalių reklamuotojų slapukai.

Daugiau informacijos apie tai, kaip ištrinti slapukus, taip pat kitą naudingą informaciją, susijusią su slapukų naudojimu, galite rasti svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

 

4.    Trečiųjų šalių nuorodos

Šioje internetinėje svetainėje galite rasti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines arba programas, tačiau mes neatsakome už tokiose svetainėse renkamus duomenis bei jų panaudojimą. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, prašome peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

 

5.    Asmens duomenų saugojimo terminai

Bendrovė saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Bendrovės teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
Jeigu norite ištrinti savo paskyrą ir nutraukti duomenų saugojimą, galite tai padaryti siųsdami Bendrovei prašymą, žemiau nurodytais kontaktais, tačiau įspėjame, jog tokiu atveju paslaugų teikimas Jums gali būti nutrauktas. Atminkite, kad net ir gavę prašymą ištrinti Jūsų duomenis, mes galime išsaugoti dalį Jūsų duomenų, kai tai būtina mokesčių, teisinės atitikties ir audito tikslais.
Bendrovė imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
 

6.    Jūsų teisės

Jūs, kaip svetainės https://statybuarcheologija.lt lankytojas, turite teisę:

 • kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Bendrovė juos tvarko. Kreiptis galite pateikdami prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis asmeniškai, siųsdami paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis;
 • kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Bendrovę su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
 • gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkėlimą).
 • atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote savo pretenzijos dėl Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas/ prekes. Tokiu atveju Bendrovė turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas, jeigu šių paslaugų teikimas susijęs su Jūsų asmens duomenų gavimu.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis pasinaudoję žemiau pateikta kontaktine informacija.


7.    Privatumo politikos atnaujinimas

Mūsų Politika gali būti keičiama, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją ar teisės aktų reikalavimus. Bendrovei atnaujinus Politiką, naujoji versija bus paskelbta interneto svetainėje https://statybuarcheologija.lt. Esant esminiams Politikos pakeitimams galime su Jumis susisiekti, siųsdami elektroninį laišką ar informuodami Jus kitu būdu.

 

8.    Kontaktinė informacija

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis į mus.

 

Rekvizitai

UAB "Statybų archeologija"
Įm. kodas 302612383
PVM mok. kodas LT100006293614
Adresas: Bružės g. 2-4, LT-91247 Klaipėda
Tel.: +370 699 86 196
El. paštas: statybuarcheologija@gmail.com