Ką daryti susidūrus su archeologija?

Ką daryti susidūrus su archeologija?

1

žingsnis

Pasitikrinkite, ar Jūsų projektas patenka į saugomą teritoriją visas, ar tik dalis jo: kvr.kpd.lt/heritage
2

žingsnis

Pasidomėkite, gal prieš tai čia buvo vykdyti tyrinėjimai? Jums padės tinklapis www.atl.lt arba archeologijosdb.kpd.lt
3

žingsnis

Kultūros paveldo departamente galite prašyti, kad pagal ankstesnius tyrinėjimus jums pritaikytų žemesnę tyrinėjimų rūšį
(pvz., archeologinius žvalgymus vietoj žvalgomųjų tyrinėjimų)
4

žingsnis

Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys išduos jums sąlygas projektavimui arba žemės darbų leidimui
5

žingsnis

Siųskite projekto schemą bei raštą iš kultūros paveldo departamento į statybuarcheologija@gmail.com, nurodydami
Jums reikalingus terminus, o mes parengsime pasiūlymą.